Uludag National Park (Uludağ Milli Parkı)

http://www.bursa.com.tr/uludag-national-park-28401.html?lang=en#.V2cqOZGLSHs

Milli Park’a adını veren Uludağ’ın mitolojideki adı OLYMPOSMYSİOS’ tur. Uludağ, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Keşiş Dağı olarak anılmış ve 1925 yılında şimdiki adı olan ULUDAĞ adını almıştır.


Uludağ Milli Parkı, 11. 338 ha’lık bir alanda, bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletlerarası ender tabii kaynak değerlerine sahip bu tabiat parçasının araştırma, inceleme, eğitim, dinlenme ve turizm amacıyla kullanılmasını sağlamak, özelliklerini ve karakterlerini olumsuz etkilerden korumak, kaynak değerlerini devam ettirmek gayesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. maddesine müsteniden 20. 09. 1961 gün ve 6119-5 sayılı bakanlık olurları ile Milli Park olarak tefrik ve ilan edilmiştir. Milli Park’ın alanı 28/03/1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 12. 762 ha’a çıkarılmıştır.
Uludağ Milli Parkı ve çevresi 12. 05. 2006 tarihinde I. derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir (I. ve II. Gelişim Bölgeleri II. Derece Doğal Sit Alanıdır) . II. Gelişim Bölgesi 5 Ağustos 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

 

hg

Uludağ Milli Parkı Batı Anadolu Bölgesi’nin 2543 m yükseklikteki en yüksek tepesine sahiptir. Milli Park’ın %71’i orman, %28’i çayırlık ve kayalık alanlar (Alpin rejyon) , % 0, 4 ‘ü açık alanlar % 0, 1’i, su ile kaplı alanlar, % 0, 8’i ise yerleşim alanıdır. Uludağ Milli Parkı olağanüstü tabiat güzelliklerine, ormanlara, flora ve fauna zenginliklerine sahiptir.

Social tagging: > > > > >

Leave a Reply